Grundlæggende værdier for Skibet Idrætsforening

• Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker.

• Alle parter er ligeværdige.

• Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab.

• Dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes.

• Glæde skal præge alle aktiviteter.