Bestyrelsen

Skibet Idrætsforening er hele områdets naturlige samlingspunkt for sport og kultur. Bestyrelsen arbejder mod at sikre aktivitet for områdets beboere med særligt fokus på børn og unge.

 • Vi samarbejder på tværs af alle afdelinger. I bestyrelsen prøver vi så vidt muligt, at repræsentere de store idrætsgrene i Skibet IF. 
 • Vi samarbejder med andre idrætsforeninger og udvikler netværk, der kan skaber værdi.
 • Vi arbejder hele tiden på, at skabe de bedste rammer og facilliteter for vores medlemmer.

Fremadrettet vil vi:

 • Udvikle og finde ildsjæle - udvikle vores unge trænere
 • Mere effektive i vores kommunikation
 • Vedligeholde vores kultur og styrke vores image i Skibet IF

Forslag?

Du er velkommen til, at sende forslag, ris eller ros.

Vi behandler alle forslag fortroligt, hvis det er et ønske.

skibetidraetsforening@gmail.com

http://www.skibet-if.dk/uploads/images/bestyrelse_udvalg/12_Peter Ravn.jpg Bestyrelsesformand

Peter Lærke Ravn

Jeg er vist det man kan kalde for en ægte indfødt. Jeg er født og opvokset i Skibet, og har faktisk altid haft min folkeregisteradresse i Skibet sogn. Min opvækst har været præget af forældre der var meget aktive i SIF, så for mig har fællesskabet og den frivillige indsats altid været fuldstændig naturlig. Jeg har været tilknyttet SIF siden 1982-83, og har stort set uafbrudt haft min gang i foreningen siden da. På det sportslige plan, er det aldrig blevet til de store succeser selvom jeg både har forsøgt mig med fodbold og badminton.

Jeg har tidligere siddet i SIF´s bestyrelse i perioden 2009-2013, og er nu klar til en tur mere. Der må ikke herske tvivl om, at jeg elsker at udvikle og styrke vores forening, og jeg har derfor gennem de sidste år været involveret i flere forskellige projekter i Skibet, herunder:

Skibet Revy (aktiv på scenen og praktisk gris)

Universaltransport/palles Bageri Cup (den ene del af den meget snakkende dommerbords duo samt medlem af stævne udvalget) 

Fodboldtræner for årgang 2011

Skibet Sommerfest (medlem af festudvalget)

Skibet Event (idemand og medlem af eventudvalget)

Lokalrådet for Skibet (med i opstartsgruppen)

I den kommende tid vil jeg arbejde benhårdt på, at vi forsat udvikler mere energi og glæde i SIF, at vi får motiveret flere til at være frivillig, da det er fantastisk givende. Man udvikler sine egne kompetencer og relationer samtidig med, at man styrker vores fællesskaber og lokalsamfund.

Vi skal have fokus på at kommunikere de gode historier, om det fede ved at være frivillig i SIF.

Jeg vil arbejde for at vi kommer ”tættere” på vores mange fantastiske sponsorer, det skal være attraktivt at være sponsor i SIF.

Privat er jeg gift med Lærke og sammen har vi Marius på 10 og Malthe på 9. 

Når jeg ikke er frivillig, passer jeg mit job som salgschef  og campere med min familie.

 • M: 2835 7119 I E-mail: peter@skibetevent.dk
http://www.skibet-if.dk/uploads/images/bestyrelse_udvalg/12_Anderes.jpg Bestyrelsesmedlem

Anders Møller

Jeg kom ind i bestyrelsen i 2020
Udover at være en del af bestyrelsen træner jeg U7 drenge/piger i fodbold på anden sæson, desuden står jeg til rådighed på U10 drenge fodbold hvis de mangler en hånd.
Var også træner en overgang i håndbold.
Frivilligheden er en vigtig del af en forening, og derfor har jeg valg at være en del af bestyrelsen. Både for at være med til at holde det frivillige arbejde i gang, og håbe på at det kunne motivere andre til det samme.
Jeg vil være til stede så meget jeg kan, til de forskellige ting der sker i klubben.
Spiller selv på herre hockeyholdet.
Bor sammen med Tine og vores to drenge Magnus og Julius

 • M: 2066 8852 I E-mail: kaas0103@gmail.com
http://www.skibet-if.dk/uploads/images/bestyrelse_udvalg/12_MichaelGodsk.jpg Næstformand

Michael Godsk

Jeg har været medlem af bestyrelsen siden april 2013. Det er vigtigt, at vi har et rigtigt grundlag for at kommunikere. Både fra Skibet If til medlemmerne. Trænere og udøverne imellem, men også til kommende medlemmer og interessanter. Jeg vil arbejde på, at udvikle forskellige platforme så vi kan kommunikere samt dele viden, billeder og film med hinanden.

Jeg har været redaktør på Bladet 3.halvleg siden oktober 2006. 3.halvleg er ligeledes en del af det samlede informationsflow mellem trænere, udøver og borgere i området.

Jeg vil i den næste tid arbejde på frivillighed. Hvorfor er det vigtigt, at vi har frivillige? Hvordan fastholder vi vores frivillige? Hvordan tiltrækker vi nye frivillige? Og hvordan belønner vi frivillige? Det er vigtigt, at der kommer nyt blod i foreningen, så vi ikke ender som Tordenskjolds soldater.

 • M: 3120 5855 I E-mail: michael.godsk@gmail.com
http://www.skibet-if.dk/uploads/images/bestyrelse_udvalg/12_anette_marke.png Kasserer

Annette Marke

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen til generalforsamling 2024. Jeg overtog kassererposten i efteråret 2023.
Vi har boet i Skibet siden 2005 og har gennem alle årene tilbragt mange timer både i hallen og på stadion.
Jeg har tidigere været en del af juletræsudvalget og hjælper i dag til i vores nye ungdomsklub.
For mig er det vigtigt, at Skibet IF er et samlingssted for både børn, unge og ældre. Et sted, hvor man både kan udvikle sig sportsligt og socialt. Samtidig et sted, hvor nye venskaber etableres og hvor der er gensyn med tidligere klassekammerater og venner.

En lokal sportsforening, som vores, har brug for mange ildsjæle og frivillige kræfter. Dem har vi heldigvis mange af i Skibet.
Jeg glæder mig til at give mit bidrag i bestyrelsen.
Privat er jeg gift med Claus og sammen har vi børnene Christian, Mads og Cecilie.

 • M: 2155 0591 I E-mail: kasserer.skibetif@gmail.com
http://www.skibet-if.dk/uploads/images/bestyrelse_udvalg/12_camilla.jpg Sekretær

Camilla Jørgensen

Medlem af bestyrelsen siden april 2018. Formand i Håndboldudvalget og håndboldtræner i Skibet IF. 

Skibet IF en fantastisk ramme for hverdagens fællesskaber. Fællesskaber, hvor vi mødes, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer sociale spilleregler og skaber netværk til hinanden på kryds og tværs. 

Skibet IF binder os sammen lokalt, giver os mulighed for at prøve kræfter med forskellige idrætsgrene, for at blive bedre til noget, øve os i at vinde og tabe - og knytte venskaber for livet. Foreningen er fyldt med frivillige og engagerede mennesker, der året rundt gør en kæmpe forskel for vores børn, unge og voksne. Hverdagens fællesskaber er vigtige – hele livet. Derfor er jeg med i bestyrelsen.        

Privat bor jeg sammen med Anders og sammen har vi Eske og Figne.

 • M: 2826 1007 I E-mail: millemondo@gmail.com
http://www.skibet-if.dk/uploads/images/bestyrelse_udvalg/12_karin.jpg Bestyrelsesmedlem

Karin Lunde Gjelstrup

Jeg er blevet valgt ind i Skibet IF’s bestyrelse i 2022.

Jeg har boet i Skibet siden 2001, og har altid været glad for de tilbud, som Skibet IF har udbudt – så jeg har gået både til mor og barn gymnastik (før hallen blev bygget!), gået til morgenfitness, crossfit, og sveder nu til voksenfjer og motionsbadminton med nogle skønne mennesker.

Jeg har tidligere været badmintontræner i ca. 10 år i vores ungdomsafdeling, men er nu overgået til den mere administrative del i form af formand for vores badmintonafdeling. Jeg varetager ligeledes udlejning af badmintonbaner for vores motionister, og er kontaktperson for vores voksenfjer-hold.

Jeg har altid værdsat det samlingspunkt, som Skibet IF udgør i vores lokalsamfund – både sportsligt og socialt. Det synes jeg er meget vigtigt at værne om, så det glæder jeg mig til at bidrage yderligere til via bestyrelsesarbejdet. 

Privat bor jeg sammen med Jesper, og har 2 voksne drenge, Martin og Sebastian.

 • M: 2016 0343 I E-mail: karinlg@live.dk

Copyrights © 2015 & All Rights Reserved by Skibet IF
Made by Marketing Production