http://www.skibet-if.dk/uploads/images/afdeling/Funny lørdag-1.jpg

Velkommen til Skibet Ungdomsklub

Klubben er en Ungdomsklub for unge i Skibet og opland fra 7 årgang og op (13-18år). 6 årgang vil få mulighed for at komme i klubben fra 1 Januar i det år de påbegynder 7 årgang.

Klubben er stiftet for at skabe et fælles sted for de unge i nærområdet for at kunne skabe øget socialt samvær for de unge, være et samlingspunkt hvor de kan hygge og hænge ud og for at tage endnu et skridt mod endnu mere sammenhængskraft i Skibet på tværs.

Klubben er drevet af frivillige kræfter, men arbejder samtidigt på at få Vejle Kommune til at støtte klubben på den lange bane og overtage driften her af. Indtil bliver den drevet af frivillige kræfter i nærområdet. 

Klubben er et samarbejde mellem Skibet Skole og Skibet If og vil hører til i Kabyssen i Skibet If hallen 1 gang om ugen. Udover det vil der også blive arrangeret forskellige aktiviteter hvor Skolens lokaler kan tages i brug.

Lige uger: ?

Ulige uger: ?

Klubbens åbningstid er 18-21.

Der vil altid være 2 voksne tilstede i Kabyssen i åbningstiden og minimum 1 voksen ved arrangementer udenfor kabyssen.

Det koster 150 DKK at melde sig ind for en sæson som går fra 1 Juli – 30 Juni året efter. I åbningsåret starter sæsonen fra 1 Marts 2023 og løber til 30 Juni 2024.

Der etableres også et Ungeråd for at sikre feedback fra brugerne af Ungdomsklubben så klubben er til for dem og ikke omvendt så det er de aktiviteter de unge gerne vil som der er fokus på.

De forskellige aktiviteter der er mulighed for i Kabyssen vil være tilgængeligt fra åbningsaftenen og vil blive udviklet i samarbejde med de unge.

Du kan finde ud af hvilke dage der er åbent for Ungdomsklubben ved at checke følgende link til kalenderen HER