Skibet IFs støttepulje

Skal dit hold eller din trænergruppe have støtte til et særligt initiativ eller arrangement i løbet af efteråret 2022 og foråret 2023?

Skibet IF´s bestyrelse og generalforsamling har besluttet at etablere en lokal støttepulje, som støtter visse aktiviteter i regi af Skibet IF, for bl.a. at synliggøre at de indtægtsgivende aktiviteter som Skibet Sommerfest, Juletræsfesten, Nytårskoncerten mv. gør en forskel. Der er afsat 60.000 kr. til puljen frem til 31. marts 2023, som består af overskud fra aktiviteterne samt et tilskud fra foreningen.

Det er trænere/holdledere og udvalgsmedlemmer, der kan søge støttepuljen om et beløb til deres hold/afdeling til feks. stævner, afslutninger, events og lignende. 

Der lægges vægt på om aktiviteten:

  • Er et samlingspunkt for idrætsforeningen og beboerne i Skibet & Omegn
  • Skaber opmærksomhed omkring foreningens aktiviteter og tiltrækker nye medlemmer
  • Bidrager til fællesskab i eller på tværs af idrætsafdelinger
  • Bidrager til at tiltrække, motivere og fastholde frivillige
  • Tiltrækker en bestemt aldersgruppe/målgruppe, som foreningen ikke har godt fat i allerede

Yderligere info og ansøgningsskema kan fås ved at sende en mail til birbitte@hotmail.com.

Du kan også finde ansøgningsskema her.