Samværspolitik

Håndboldsæsonen

Håndboldsæsonen strækker sig typisk fra september til april måned. Træningstider annonceres på foreningens hjemmeside i starten af august, hvor tilmelding også er mulig.

Sommerhåndbold er ikke en fast aktivitet i Skibet IF. 

Målgruppen 

Der tilbydes i princippet håndbold for alle i Skibet IF.

Den primære målgruppe er aldersgruppen 6 – 15 år. (U6 – U15) 

Såfremt der er fornøden tilslutning oprettes yderligere hold, dette planlægges fra sæson til sæson. 

Træning

Træningen starter medio august / start september og slutter medio / ultimo april. Håndbolden har sit udgangspunkt i Skibet Hallen.

Såfremt der ikke kan opnås tilstrækkelige træningstider i Skibet Hallen, vil der kunne blive tilbudt træningstider i omkringliggende haller. De yngste årgange har altid fortrinsret til træningstider i Skibet Hallen.

Turnering og kampe

Turneringen starter omkring oktober og løber til marts.

Hvert hold har et sæt spilletøj, der jævnligt udskiftes og vedligeholdes. Skibet spiller i rødt.

For de yngste årgange (U6, U7, U8 og U9), afvikles kampe typisk i stævneform, hvor hvert hold spiller 2-3 kampe pr. gang. Der er 4-6 stævner i en sæson. 

U11 spiller turnering på kortbane og kampe ligger sædvanligvis i weekender, og to kampe pr. kampdag.

Fra U13 og op spilles turnering på fuld bane og kampe ligger sædvanligvis i weekender og en kamp pr. kampdag.

Fra U15 begynder spillerne at spille med harpiks.

Sæsonen afvikles i to sæsonhalvdele, hvor puljerne deles op på ny omkring årsskiftet, og nye puljer starter. 

For U11, U13 og U15 er der mulighed for at deltage i et afslutningsstævne. 

Turneringsafvikling beskrevet ovenfor er vejledende, og følger til enhver tid de muligheder, der gives gennem forbundet.

Hjemmekampe

Ved hjemmekampe sørger træneren for det praktiske med hjælp ved dommerbord og har ansvaret for indberetning af kampresultater.

Udehold anvises omklædningsrum og tages i øvrigt gæstfrit i mod.

Udekampe

Ved udekampe koordineres fælles kørsel fra hallen, med mindre andet aftales. Det er trænerens ansvar at koordinere transport og kampafvikling.

Stævner

For hvert hold inden for målgruppen tilbydes typisk, at deltage i mindst et udenbys stævne, hvor holdet kan prøve kræfter med andre jævnaldrende håndboldspillere. Stævnet er sædvanligvis placeret hen mod sæsonafslutningen, men det er træneren, der arrangerer stævnedeltagelsen, eventuelt koordineret med håndboldudvalget.

Ved udenbys stævner er der sædvanligvis en hel eller delvis deltagerbetaling.

Rammerne – Skibet Hallen

Skibet Hallen er rammen for håndbold i Skibet IF. 

I redskabsrummet har håndboldafdelingen sine bolde og andre remedier. 

Redskabsrummet er kun forbeholdt trænere og ledere. Redskabsrummet skal ligesom skabe og boldvogne være aflåst, når der ikke er nogen i rummet, og det er trænerens ansvar, at alt er på plads og aflåst efter brug.

I hallen er boldspil tilladt på halgulvet, og f.eks. ikke i gangarealer, eller i Kabyssen.

Læs mere under Hallens røde tråd

Indkøb og bevillinger

Indkøb og bevillinger til aktiviteter i håndbold afdelingen skal godkendes af håndboldudvalget, og indkøb sker gennem foreningens indkøber.

Se mere under Indkøbs røde tråd

Håndboldudvalget

Håndboldudvalget er sammensat af trænere, forældre og andre håndbold interesserede med tilknytning til klubben.

Håndboldudvalget er typisk repræsenteret i bestyrelsen for Skibet IF, og fungerer som bindeled mellem aktiviteten og foreningen.

Håndboldudvalget forestår bl.a. Conventus, budgettering, halfordeling, indkøb, træner rekruttering, indhentning af børneattester, fælles aktiviteter.

Kampfordeler

Kampfordeleren sørger i samspil med de enkelte trænere og udvalget for tilmelding af hold til turnering og stævner.

Kampfordeler modtager og fordeler stævnelister til trænerne før kampe.

Sæsonplanlægningen

Sæsonplanlægningen påbegyndes inden sommerferien, men er først endelig afsluttet i starten af august.

Se mere under Den røde tråd generelt

Træner

Det er trænerens ansvar at hallen efterlades som den ønskes modtaget. Bolde og træningsredskaber indsamles eller overlades til evt. efterfølgende trænere. Er der ikke efterfølgende håndbold aktivitet, så skal alle bolde og remedier indsamles og sættes på plads.

Ved anvendelse af dommerbord, sikres at det er sat på plads og til opladning igen efter brug.

Læs også om de generelle forventninger til trænere og leder i Skibet IF i Den røde tråd generelt

Udøver

Læs om foreningens forventninger til udøveren under Den røde tråd generelt.

Læs om foreningens forventninger til forældre og pårørende under Den røde tråd generelt