Håndboldudvalg

Håndboldudvalget er sammensat af trænere, forældre og andre håndboldinteresserede med tilknytning til klubben. Udvalget er typisk repræsenteret i bestyrelsen for Skibet IF, og fungerer som bindeled mellem holdene og foreningen.

Håndboldudvalgets opgaver er bl.a. budget, halfordeling, indkøb, rekruttering af trænere og frivillige hjælpere, indhentning af børneattester, lave fælles aktiviteter, holdoprettelse, kampfordeling, kommunikation mv.