Samværspolitik

Nærværende skrivelse er et supplement til Skibet IF`s generelle samværspolitik, og vil informere så bredt som muligt omkring de ofte stillede spørgsmål og generelle praktiske oplysninger du vil møde i din hverdag.

Vi er glade for at have dig med på holdet i Skibet IF´s fodboldafdeling og vil gøre, hvad vi kan, for at du skal føle dig godt tilpas.

Samtidig forventer vi, at du også er ansvarsbevidst omkring den tjans, du har påtaget dig. 

Input til forbedringer kan gives til fodboldformanden eller fodboldudvalget (se hjemmeside).

 

Opstart og tilmelding

Udendørs

Sæsonen starter for de fleste hold samtidig med skoleopstart.

Nogle hold holder vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42.

Nogle hold træner næsten hele året og ansvaret ligger hos træneren.

Sæsonen slutter samme uge som skolerne går på sommerferie.

Indendørs

Sæsonen starter 1. oktober i Skibet Hallen, dog vælger de fleste hold at starte op efter efterårsferien.

Fordeling af træningstider besluttes på trænermøde i august måned, og de små årgange har fortrinsret til de tidlige træningstider, som alle ligger fredage.

Den enkelte årgangs træner kan vælge at spille udendørs på kunststofbane i stedet for at spille indendørs. 

Tilmelding 

Spillere skal tilmelde sig og betale på www.skibet-if.dk/fodbold  - find det enkelte hold under ”Hold og tilmelding”.

BEMÆRK: Den angivne pris er for en hel sæson (august  - juni) men eksl. indendørs/kunststofbane.

Indendørs/kunststofbane er et kontingent for sig, altså kan spillere godt spille udendørs og ikke deltage indendørs/kunststofbane.

Alle tilmeldinger registreres i Conventus.

Det er fodboldafdelingens holdning, at man godt må deltage i flere idrætsgrene i Skibet IF, men træneren bør  melde klart ud til den enkelte spiller/forældre, hvordan dette indvirker på spillerens muligheder for at spille på fx det bedste hold. Klubben bakker trænerens beslutning op 100 %. 

Tilskud til arrangementer på årgangen

Fodboldudvalget arbejder ihærdigt på at søge fonde for økonomisk hjælp til ture og arrangementer. Samtidigt får vi del i overskuddet fra vores 2 årlige indendørs stævner.

Disse penge fordeles efter bedste evne til de årgange, der har et arrangement i løbet af sæsonen.

Ansøgning til arrangementer skal være fodboldformanden i hænde inden 1. april for den efterfølgende sæson.

KRAV: Arrangementet skal indeholde overnatning, med dertilhørende omkostninger til mad og evt. kørsel.

Fordelingsnøgle:

-Ældste årgange prioriteres højest .

-Totalt budget for arrangementet.

-Årgangens egen indsats for indtjening af penge til arrangementet. 

 

Begivenheder

Afslutninger

Der afholdes afslutning inden sommerferien (ofte med fælles sjov og leg sammen med forældre).

Træneren på den enkelte årgang står selv for arrangementet (kan evt. kombineres med andre årgange).

Skibet IF bidrager med kr. 25 pr. spiller til lidt godt til ganen (øl, vand og noget spiseligt) – husk at informere Kabyssen, hvis de skal hjælpe.

Ved Indendørs afslutning er bidraget kr. 15. pr. spiller.

Vi opfordrer til at opretholde denne gode tradition, da det hyggelige samvær skaber gode relationer mellem træner, spillere og deres forældre.

Fodboldstævne i Skibet Hallen

Er et Indendørs drengestævne som afvikles i uge 8 for de små  og i november måned for de store,  hvert år (kan ændre sig lidt, ift. deltager antal).

Det specielle ved stævnet er at alle trænere har medansvar for afvikling, hvilket vil sige, at hvis de ønsker at deltage i stævnet med deres årgang har de følgende faste opgaver, i det tidsrum deres årgang spiller fodbold:

Deltage i opstilling og nedtagning af stævnet med min. 2 personer (træner eller forældre)

• Stille med 2 hjælpere i kabyssen pr. time

• Toiletter og skraldespande skal løbende tjekkes

• Rengøring af baner ved årgangsskift

• Finde sponsorer evt. blandt forældre (blot et ønske)

Pt. har vi faste personer (ildsjæle), som hjælper med koordinering af dommere, stævnebord, dommerbord, frokost indkøb/anretning, pokaler, tilmeldinger, program, etc.

For alle der er involveret i stævnet, er der gratis frokost både lørdag og søndag for hele familien.

Stævneansvarlig er Brian Runge, som kan kontaktes på tlf. 20150018, såfremt der skulle være spørgsmål til eller omkring stævnet.

Nøgler 

Når du starter som træner får du udleveret 1 nøgle til boldrummet og en brik til hallen, der er registreret med dit navn og CPRnr.

Nøgle og brik afleveres igen ved fratrædelse. 

Bestyrelse/fodboldudvalg

Fodboldafdelingen har arrangeret sig i et udvalg, der varetager de tanker/ønsker og drømme der fremkommer på trænermøder o.lign.

Udvalget tegnes pt. (2013) af 8 personer med en relation til fodbolden i Skibet.

Vores fokusområder vil ændre sig i takt med behovene, men pt. har vi fokus på:

- Håndtering af materiel og baner (praktisk udvalg)

- Finde og udnytte muligheder for fonde og sponsorater (penge i kassen udvalg)

- Udvikle netværket mellem trænere/hjælpere (socialt udvalg)

- Forbedre information og dele viden (info udvalg)

Fodboldafdelingen referer til Skibet IF´s bestyrelse, og er repræsenteret heri, da formanden er medlem.

Større beslutninger/forslag drøftes med bestyrelsen.

Mindre beslutninger/forslag afklares på trænermøder. 

Omkostningsgodtgørelse

Hver årgang får omkostningsgodtgørelse til at dække de udgifter der følge med tjansen som træner (kørsel, papir mm).

Bidraget overføres via bank til den person, der er ansvarlig for årgangen.

Holdets trænere/hjælpere vurderer selv, hvorledes beløbet fordeles/bruges.

Som træner bliver du inviteret med til årets Skibet revy. Alle trænere får i december en mail vedr. revy dato og tilmelding.

De 10 forældre bud

Fodboldafdelingen arbejder naturligvis ud fra DBU’s holdninger og handlinger bl.a. de 10 forældre bud , som er følgende:   

1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det

2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille

3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere

4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende

5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder

6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe?

7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke

9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

10.Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!

Hvad står vi for?

Den enkelte spiller deltager på den årgang, som han/hun hører til i forhold til fødselsår. Fodboldformanden kan  undtagelsesvis vedtage, at en spiller kan følge sin klasse, hvis det handler om at vedkommende er kommet tidligt i skole. 

Skibet IF er en del af KUV samarbejdet.

http://www.vejleboldklubkolding.dk/index.php?kuv-4 

Til og medl U8–U10 år køres der bredde fodbold, hvilket vil sige, at der stilles lige stærke hold i turneringen. Ved stævner, hvor der er niveauinddeling stilles der hold efter det. Fra og med U8-U10 år kan der niveauinddeles. Skibet IF følger DBU´s holdninger og handlinger
Se mere på:http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/aldersrelateret_traening_2008_ny.pdf  

Vi går på banen for at vinde - ikke for enhver pris, men vi taber aldrig en kamp med vilje. 

Fodboldafdelingen sætter fairplay meget højt. En korrekt opførsel prioriteres meget højt.

 

Materialer og spilletøj

Boldrum

Som udgangspunkt har alt en plads, hvorfor tingene efter brug naturligt stilles der igen.

Fodboldudvalget sørger for vedligehold (pumper bolde, fjerner defekt materiel og sørger for nyt ved behov)

Mangler du noget til at udføre din træning, så send en mail til formanden.

Hvis det skønnes relevant og der er økonomi, får vi det købt.

PAS PÅ VORES MATERIEL OG SØRG ALTID FOR AT FÅ ALT MATERIALE RETUR I BOLDRUMMET

Spilletøj

Når et Skibet hold spiller turnering eller stævne, skal holdet stille op i røde bukser, røde strømer og rød bluse.

Som udgangspunkt er det Skibet IF´s opgave at sørge for spillesæt til alle spillere, men bemærk at de penge der bruges til tøj, naturligt nok ikke kan bruges til materiel og arrangementer.

DERFOR har vi ofte fornøjelsen af at blive sponsoreret af virksomheder, der har relation til børnene på holdet (ofte en forælder der har mulighed for at indkøbe spillersæt og få trykt logo mv.). 

Skibet IF har en indkøber siddende i bestyrelsen der varetager disse forhold. Indkøberen og fodboldformanden har opstillet følgende forhold omkring indkøb:

Alle indkøb skal godkendes af formanden. Indkøberen kan ikke godkende et indkøb.

Når et indkøb er godkendt, skal der rettes henvendelse til indkøberen, da alle indkøb skal forsynes med et rekvisitions nummer.

Som udgangspunkt er det indkøberen som foretager indkøbet hos leverandøren. Men, i nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt/nødvendigt, at der indkøbes direkte.

Såfremt en sponsor ønsker en bestemt leverandør, er dette naturligvis muligt.

Skibet IF har valgt Sport 24 som deres primære leverandør, da de kan præsentere de bedste betingelser, og desuden har de styr på leverancer, kvalitet og fakturering. 

Ved tøjkøb

HUSK, at alle Skibet hold spiller i rødt (Trøje, Bukser og Strømper).

HUSK, at tøj skal forsynes med logo (Forefindes hos leverandør).

HUSK, at der ikke må være navn på tøjet, da det kan gå i arv.

Kurser

Skibet IF opfordrer til at du uddanner dig som træner, i det omfang du har behov og mulighed. Der findes et væld af kurser, der er tilpasset lige netop det, du står og mangler. Da der ofte er økonomi forbundet med kurser, skal dit ønske drøftes med formanden.

 

Dit ansvar som træner

Spillerlicens

Hvis du får tilgang af en spiller, SKAL du bede om dennes spillerlicens, hvis ikke licensen er hos klubben, er spilleren ikke lovlig at bruge i kampe.

Læs mere: http://www.dbujylland.dk/klubservice/Klubhjaelp/tilladelser_og_formularer.aspx#.UT8_l1D9eCY.email

Børneattest 

Børneattest underskrives og sendes til formanden hvert år i april.

hent den her:

http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D45547E8-5DF6-4B39-B33F-7DE6BEDF84E8/0/P274_0905.pdf

Handling ved lyn og torden 

Det er dig som træner, der har ansvaret for afblæsning af både kamp og træning i forbindelse med lyn og torden. Der er forskellig opfattelse af, hvornår det er tid at trække indendøre ...så en god regel er ALTID at lytte til den der spørger først ....kig på børnene, de reagerer ofte først ....

HELLERE FOR TIDLIGT END FOR SENT ........

DBU retningslinier på følgende link SKAL følges som minimum: http://www.dbu.dk/klubservice/Kampe_og_baner/tordenvejr.aspx

BEMÆRK: Fra U13 og opefter er det dommeren der er ansvarlig for at “tømme banen”.

Kontingent: Det er din opgave som træner at sikre at alle spillere på holdet har indbetalt kontingent, brug Conventus.