http://www.skibet-if.dk/uploads/images/afdeling/11_Hallen samværdspolitik.jpg

Samværspolitik

Faktuelle oplysninger

Hallens adresse er Jennumvej 20, 7100 Vejle

Hallen har ingen telefon, men der er til gengæld fri Wi-FI. 

Fejl og mangler

Hallen ejes af Vejle Kommune, hvorfor det er hal inspektøren, der skal kontaktes(se opslag på opslagstavle), hvis der problemer med rammerne, f.eks. vand, varme osv.. Hvis der er problemer med indholdet, f.eks. redskaber, oprydning mm. skal bestyrelsen kontaktes.

Aktivitet

Det er kun tilladt at opholde sig i hallen, når man deltager i en aktivitet eller er tilskuer til en aktivitet.

Af hensyn til træk og renholdelse af halgulvet, er det nødvendigt at døren ind til hallen fra parkeringspladsen holdes låst. Al færdsel ind til hallen skal ske gennem foreningshuset.

Efter aktiviteter i Hallen skal der altid ryddes op, således at redskaber, bolde mm. er ryddet på plads i redskabsrum mm.. Døren til redskabsrummet skal holdes låst - også under aktiviteterne. Vi har alle sammen et fælles ansvar for at passe på vores redskaber.

Aflåsning af hallen

Sidste træner/leder der forlader hallen SKAL tjekke at dørene indtil omklædningsrummene udefra er lukket. Alternativet er, at der ikke bliver låst ved den automatiske aflåsning om aftenen, og derfor er der fri adgang til hallen. ISÆR VIGTIGT I WEEKENDER.

Glemt tøj

Glemt tøj er ved indgangen fra Nord, og bliver afhentet med jævne mellemrum af Vejle Kommune.

Opslag

Der må ikke klistres noget på vinduer og andre glasfacader. Alle meddelelser m.v. skal hænges på opslagstavlerne.