Billede - Skibet IF

Generalforsamling 2024 i Skibet Idrætsforening

Alle er velkomne – uanset om du er forælder, træner/instruktør, aktivt medlem – eller om du bare har lyst til at høre om alt det spændende, der sker i Skibet IF.
Vi glæder os til at se dig torsdag d. 2. maj kl. 19.00 – 21.00 i Kabyssen, Skibethallen, Jennumvej 10, 7100 Vejle.
Program
• Generalforsamling
• Hygge og tapas
Tilmelding senest 30. april 2024 på mail: skibetidraetsforening@gmail.com
Dagsorden for generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden og afdelinger
3. Regnskab
4. Budget og fremtidigt arbejde (Hør bl.a. om haludvikling (5 mio. kr. fra Vejle Kommune), DGI Landsstævne 2025, nyt foreningssystem mm.)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
- Peter Lærke Ravn (genopstiller for to år)
- Anders Kaas Møller (genopstiller for to år)
- Karin Lunde Gjelstrup (genopstiller for et år)
- Camilla Jørgensen (genopstiller for to år)
- Bøje Utoft (udtrådt – genopstiller ikke) Posten skal besættes for to år
- Maria Damgaard Rasmussen (genopstiller ikke) Posten skal besættes for et år
Ikke på valg:
- Michael Godsk (på valg i 2025. To årig periode)
Der er to ledige pladser i bestyrelsen. Annette Marke er fungerende kasserer udenfor bestyrelsen. Annette opstiller som kandidat til bestyrelsen, Bestyrelsen anbefaler at Annette vælges ind for en toårig periode.
Bestyrelsen ønsker også gerne et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Maria. Det er for en et-årig periode. Hvis du har lyst til at være med i Skibet IFs bestyrelsen, få et godt netværk og gøre en forskel for vores lokalsamfund – så er det dig, vi mangler. Kontakt Peter Lærke Ravn hvis du vil høre lidt om hvad vi går og laver. M: 2835 7119 I E-mail: peter@skibetevent.dk
Der er aktuelt ingen suppleanter i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at finde 1-2 interesserede suppleanter for en et-årig periode. Kontakt Peter Lærke Ravn hvis du vil høre lidt om, hvad vi går og laver. M: 2835 7119 I E-mail: peter@skibetevent.dk
7. Valg af revisor
På valg:
- Keld Rasmussen (genopstiller for to år)
Ikke på valg:
- Morten Skovlund (på valg i 2025. To årig periode)
8. Indkommende forslag
9. Eventuelt
På vegne af bestyrelsen
Peter Lærke Ravn