Billede - Skibet IF

Indbydelse til generalforsamling i Skibet Idrætsforening

Tirsdag d. 10/5 kl. 19 – 21.30 i kabyssen, Jennumvej 10, 7100 Vejle.

Kl. 19 – 20.30
Generalforsamling - Inkl. planer for sæson 22/23

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden og afdelinger

3. Regnskab

4. Budget og fremtidig arbejde

5. Fastsættelse af kontigent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Indkommende forslag

9. Eventuelt

 

Ost, vin og lækkerier
Kl. 21.00-21.30

Indlæg om kunstgræsbane, fitness center og outdoor aktiviteter (FGU)

Vi glæder os til at se se mange som muligt til en hyggelig aften. Kom og hør om din lokale idrætsforening og om, hvilke nye ting, der er på tegnebrættet eller ønskelisten.

Kom og hør om og drift afdelingernes og bestyrelsens planer og ønsker for sæson 21/22, herunder beach håndball, nye redskaber, kunstgræsbane, nye aktiviteter, ombygning af kabys og hal, tilbygning, kort og lang sigt.

Kom med ideer og input eller kom bare for at hygge dig med s.de, sjove, engagerede mennesker fra dit lokalområde.

Er du ikke medlem/stemmeberettiget, så kom alligevel.

Tilmelding på mail: info@skibet-if.dk

På vegne af bestyrelsen

Peter Ravn