Samværspolitik

Denne skrivelse er vores forsøg på at give dig som træner/hjælper svar på de spørgsmål, der måtte opstå.

Som udgangspunkt vil du kunne finde mange oplysninger på www.skibet-if.dk

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du vil føle dig godt tilpas i vores badminton-afdeling, men omvendt forventer vi også, at du er ansvarsbevidst omkring det at være træner/hjælper.

Vi starter normalt sæsonen i begyndelsen af september måned, og slutter igen i starten af april.

Vi træner normalt ikke i ugerne 42 og 7. Der kan dog nogle gange sammen med DGI være arrangeret badmintonskoler i disse uger, men det er frivilligt at deltage i disse, og foregår normalt også ved en tilmelding.

Spillerne tilmelder sig og betaler via www.skibet-if/badminton  hvor man tilmelder sig til det konkrete hold.

Som træner kan du følge tilmeldingerne, skrive lister ud og sende mails til den enkelte spiller eller hele holdet på www.conventus.dk. Du vil få tildelt login og password fra webmasteren.

Det er dit ansvar som træner at følge op på, at alle får betalt. Dette skal ske senest efter 3. træningsaften.

Turneringer/weekendstævner. Vi som badmintonafdeling tilstræber at børnene kan komme ud at spille turneringer/weekendstævner.

Typisk har vi 2-3 hold tilmeldt badminton turneringerne. 

Det er Skibet IF’s bestyrelse, der hver år inden sæson start, beslutter hvor mange af disse der skal være gratis, og hvor mange der kører efter egenbetalingsprincippet.

Da alle tilmeldinger sker via nettet, tilstræber afdelingen af have én fast person (forældre) der udelukkende tager sig af dette, så vi har styr over hvem der deltager i hvilke stævner, betaling osv.

Vi tilstræber at hver træningstime vil bestå af:

Opvarming – der godt kan være boldspil i form af lidt fodbold, netspil eller andre former for leg og løb.

Lidt teori – eller øve et slag.

Tvunget spil – i form af praktisk at øve et slag

Frit spil

Evt. nedvarmning.

Som træner for du udleveret en nøgle til redskabsrummet, en nøgle til badmintonskabet og en adgangsbrik til hallen. Disse vil blive registreret med dit navn. Disse afleveres igen ved fratrædelse.

I badmintonafdelingen har vi et lille badmintonudvalg, som består af trænerne og formanden for afdelingen. 

Udvalgets opgave er at tilrettelægge aktiviteterne i afdelingen.

Badmintonafdelingen referer til SKIBET IF’s bestyrelse og er i bestyrelsen repræsenteret, da formanden for afdelingen er medlem af bestyrelsen. 

Omkostningsgodtgørelse

Hvert år udbetales der omkostningsgodtgørelse til trænerne efter de til enhver tid gældende regler på området.

Spilledragter i badmintonafdelingen er sponsoreret af GF Forsikring.