http://www.skibet-if.dk/uploads/images/afdeling/01_badmintonudvalgudvalg.jpg

Badmintonudvalg

Badmintonudvalget er normalt sammensat af trænere og forældre, som ønsker at give en hånd med i driften og i udviklingen af badmintonafdelingen. Udvalget er typisk repræsenteret i bestyrelsen for Skibet IF, og fungerer som bindeled mellem holdene og foreningen.

Badmintonudvalgets opgaver er bl.a. budget, halfordeling, indkøb, rekruttering af trænere og frivillige hjælpere, indhentning af børneattester, lave fælles aktiviteter, holdoprettelse, kampfordeling, kommunikation mv.

Vi er altid interesseret i nye medlemmer - jo flere vi er til at løfte i flok, jo sjovere arrangementer kan vi lave i afdelingen. Kontakt Karin Lunde Gjelstrup (20.16.03.43/karinlg@live.dk), hvis du har lyst til at være en del af badmintonafdelingen i Skibet - eller hvis du bare har en god idé til et arrangement.