Udgivelser

Udgivelser
3.halvleg udkommer 4 gange årligt. Det forsøges at der kommer en udgave marts, juni, september og december.
Det er altid oplyst i kolofonen, hvornår næste deadline falder.

Læs april 2022

Læs august 2022

Læs oktober 2022

Læs december 2022

Næste blad kommer i april 2023