Om 3.Halvleg

Formål
3.halvleg har eksisteret som blad for Skibet IF's medlemmer samt beboer i Skibet sogn i mere end 30 år.
3.halvleg har til formål at informere om kommende begivenheder samt dele oplevelser i Skibet IF gennem artikler og billeder.
3.halvleg er en del af Skibet IF og alle medlemmer kan dele artikler med Skibets beboer. 

Hvem
3.halvleg har haft mange redaktører gennem årene. Siden 2006 har Michael Godsk været redaktør.

Udgivelser
3.halvleg udkommer 4 gange årligt. Det forsøges at der kommer en udgave marts, juni, september og december.
Det er altid oplyst i kolofonen, hvornår næste deadline er

Format
Hel side - 225 x 225mm
1 spalte - 65mm
2 spalter - 135mm
3 spalter - 205mm
Max højdemål på alle spalter 195mm

Levering af materiale (indlæg)
Alle filer skal sendes til 3.halvleg@gmail.com
Alt tekst skal leveres uformateret i et word doc. (Hvilket vil sige, ingen indryk, tegn eller billeder)
Alle billeder skal leveres som jpg filer
Der kan leveres færdig pdf filer, hvis de passer med kollonerne. (se format)

Levering af interne annoncer som Sommerfest, Revy, Juletræsfest, osv.)
Alle filer skal sendes til 3.halvleg@gmail.com
Alle annoncer leveres som PDF filer
Sommerfest og Julketræsfest program kan leveres som plakat i midteropslag (Format 225 x 450mm)
Takke til sponsor omkring overstående, kan leveres som helside annonce (Format 225 x 225mm)
Øvrige annoncer kan laves i 1, 2 eller 3 spalter (se under formater)

Annoncer
For annoncering kontakt Redaktør Michael Godsk på 3.halvleg@gmail.com eller 75 72 61 27 
Annoncer leveres i pdf filer eller efter aftale med redaktøren
Der kan kun laves aftaler om annoncer gennem redaktøren (Dette gælder også rammeaftaler)
Annoncer fortsætter indtil de opsiges.
Annoncer kan opsiges med varsel til næste blad

Annoncepris 2020
Prisen på annoncer er kr 100 + kollone størrelse
1 kollone koster kr 2,00 pr mm
2 kolloner koster kr 3,50 pr mm
3 kolloner koster kr 5,00 pr mm
Hele og halve sider fastsættes efter aftale

Ansvar
Det er redaktørens ansvar at frasortere artikler og billeder der kunne virke stødene.
Det er redaktørens ansvar at prioritere artikler og billeder i bladet.
Det er redaktørens ansvar at producere bladet. 
Det er redaktøren og Skibet IF's kasser der er ansvarlig for regnskab

Økonomi
3.halvleg er finanseret gennem annoncer
Overskud / underskud deles med Skibet IF