Billede - Skibet IF

Bestyrelsesarbejde i Skibet IF - Hvorfor?

Bestyrelsesarbejde i Skibet IF - Hvorfor?

Skibet IF holder generalforsamling onsdag den 25. april kl. 19.30 i Kabyssen i Skibet Hallen. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller, og vi har derfor brug for nye kræfter, men HVOFOR skal man vælge at træde ind i bestyrelsen i Skibet IF. 

Her er nogle udsagn fra de udtrædende bestyrelsesmedlemmer:

Jeg har været glad for at være en del af Skibet IF's bestyrelse - idet:

- Jeg har fået styrket mit netværk i og omkring Skibet

- Jeg har indflydelse på den daglige drift og den fremtidige udvikling i Skibet IF

Jeg har været med til at hente til at inspiration fra andre lignende idrætsforeninger og implementere ting der "virker" andre steder

Jeg har været med i mange gode lange diskutioner og drøftelser - som har gjort vi har fundet nogle gennemtænkte løsninger. 

Jeg har nydt at være en del af fællesskabet på en ny måde

På bestyrelsens vegne

Ulrik Sole Vallentin
Formand Skibet IF
Tlf. 4043 2277